Looking For Anything Specific?

Top Ad

Bài phát biểu bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021

 Kính thưa;  Đồng chí………………………………..

                             Đồng chí………………………………….

                             Đồng chí………………………………..

                             Cùng tất cả học viên thân mến !

            Qua 4 ngày học tập và tự nghiên cứu, hôm nay lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt Trận cơ sở năm 2021 của chúng ta đã hoàn thành các nội dung của khoá tập huấn đề ra và có thể nói là thành công tốt đẹp.

            Mặt dù điều kiện đi lại, ăn, ở, học tập của các đồng chí trong thời gian tập huấn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ bản các đồng chí đã thể hiện trách nhiệm của mình trong việc chấp hành sự phân công của tổ chức và nội quy của lớp học, đã cố gắng theo dỏi suốt quá trình học tập.

Qua theo dõi lớp tập huấn công tác Mặt trận lần này về cơ bản thấy đáp ứng mục đích đề ra là: làm cho cán bộ Trưởng ban công tác Mặt trận nâng cao hiệu quả hoạt động, về nhiệm vụ quyền hạn của Mặt trận tham gia công tác giám sát, công tác phản biện, nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ Mặt trận; phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn khu dân cư. Và cũng thấy đáp ứngđược Yêu cầu đề ra: Công tác tập huấn lần này đãđược tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, bám sát với thực tế công tác Mặt trận ở xã, ấp, tổ NDTQ, đã phát huy được tinh thần tự giác trong học tập, trong thảo luận xây dựng bài,  quán triệt từng nội dung của chương trình tập huấn nghiệp vụ một cách nghiêm túc, để vận dụng vào tình hình thực tế của từng địa bàn cho thích hợp và đạt kết quả theo mong muốn. Viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên, bài khá, giỏi nhiều. Ban quản lý lớp đã hoàn thành tốt nhiệ vụ của mình.

Thưa các đồng chí; với thời gian 04 ngày và lượng kiến thức các đồng chí phải tiếp thu chưa đủ để các đồng nắm hết những vấn đề mà yêu cầu của công tác Mặt Trận đặt ra những công việc cụ thể ở địa phương mình đang diễn ra từng ngày, nhưng tôi nghĩ tới sự quyết tâm của các đồng sẽ vận dụng những kiến thức cơ bản mà mình đã tiếp thu của lớp tập huấn này,  giải quyết được phần nào  nhiệm vụ của một người làm công tác Mặt trận ở ấp góp phần tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa bàn ấp, tổ nhân dân tự quản.

Qua lớp tập huấn các đồng chí đã có dịp soi lại mình việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng thời hiểu rõ hơn về quan điểmcủa Bác về Đại đoàn kết dân tộc để từ đó các đồng chí xác định đúng đắn, cụ thể hơn nữa về tầm quan trọng của sức mạnh tập thể, sự thống nhất ý chí và thống nhất trong hành động trước hết là đối với các đồng chí đồng nghiệp của mình và sau đó là sự đồng thuận của nhân dân mà đề ra phương hướng, mục tiêu để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh  đó nhiệm vụ cụ thể của công tác Mặt Trận là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia tốt việc xây dựng chính quyền ( và 02 cuộc vận động lớn đó là: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và ngày vì người nghèo ). Đây chính là công việc thể hiện quyền dân chủ của người dân và sự tươn g trợ, giúp đở nhau vượt qua khó khăn gian khổ cùng nhau đưa quê hương ấp, tổ ngày một phát triển, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu (Qua hơn hai mươi lăm năm thực hiện cuộc vận động từ năm 1995 đến nay) đã đi vào chiều sâu trong cuộc sống và đạt được những kết quả thiết thực. Trong những năm tới Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động ở tất cả các tổ, các ấp trong địa bàn dân cư... với chất lượng mới, đạt hiệu quả cao hơn về mọi mặt thể hiện đúng nghĩa của" Đời sống văn hóa " và thật sự là "Thương người như thể thương thân"  như truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, qua lớp tập huấn các đồng chí còn trang bị cho mình phương thức hoạt động của một người làm công tác Mặt Trận về cách thức tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt Trận ở ấp và ở cộng đồng dân cư... thấy được vai trò quan trọng của ấp, của xóm làng và địa bàn dân cư trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Xác định rõ hơn sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mình mà điều lệ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã quy định; Biết cách tổ chức, sắp xếp cho việc triển khai quán triệt kịp thời những chủ trương chính sách để quần chúng nhân dân thực hiện tốt quyền dân chủ của mình theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"…

Với kết quả của lớp tập huấn đạt được đã thể hiện phần nào sự quyết tâm của các đồng chí trong việc tiếp thu những chuyên đề đã học. Mặt dù nó chỉ là khái quát, những lý thuyết cơ bản, nhưng nó rất cần trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí khi trở về đơn vị công tác.  Hy vọng rằng, các đồng chí vận dụng tốt và thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ của mình sao cho mổi ngày, mổi nơi đều có bước phát triển mới.

Cuối cùng đại diện cho Trung tâm Chính trị huyện phối hợp cùng UBMTTQVN huyện,  xin tuyên bố bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021.

Xin cảm ơn các báo cáo viên đã nhiệt tình truyền đạt các kiến thức tập huấn nghiệp vụ cho khoá học.Cảm ơn BQL lớp, ban cán sự của lớp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Chúc tất cả các học viên được dồi dào sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi trở về  đơn vị công tác.

Trân trọng kính chào.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét